Asuntokauppariita

Asuntokaupassa ostajan oikeus vedota tiettyyn seikkaan asuntokaupan virheenä on sidottu määräaikaan aivan kuten kiinteistökaupoissakin. Asuntokauppojen osalta määräaika on kuitenkin vain kaksi vuotta. Virheilmoitus on myöskin tehtävä kohtuullisessa ajassa siitä, kun ostaja on virheen havainnut, tai hänen olisi tullut se havaita. Muussa tapauksessa ostaja voi menettää oikeutensa vedota kyseiseen seikkaan asuntokaupan virheenä. Asuntokaupoissa virheellisyys voi koskea yhtä lailla esimerkiksi asunnon laatua, myyjän tiedonantovirhettä, tai kysymys voi olla taloudellisesta virheestä myyjän annettua virheellistä tietoa asuntoon kohdistuvista taloudellisista velvoitteista. Asuntokaupan virheen johdosta ostajan on ryhdyttävä toimiin viivytyksettä ja reklamaatio on saatettava myyjän tietoon oikeassa muodossa oikeaan aikaan.

Asuntokauppaa koskevat riita-asiat ovat vähintäänkin yhtä moniulotteisia kuin kiinteistökauppariidatkin ja suurimmassa osassa tilanteita toivotun lopputuloksen saavuttaminen edellyttää asiantuntijan konsultointia varhaisessa vaiheessa.

Autamme asiakkaitamme asuntokauppaa koskevissa riita-asioissa niin ostajan, kuin myyjänkin asioissa.

Ota yhteyttä

Voit ottaa meihin yhteyttä joko puhelimitse, sähköpostitse, tai laittamalla viestin tällä sivulla olevan yhteydenottolomakkeen kautta.

Jätä yhteydenottopyyntö