Edunvalvonta

Jokaiselle meistä voi aiheutua elämässä onnettomuus, saatamme sairastua, tai ihan pelkästään vanhan iän myötä saatamme tulla kyvyttömiksi huolehtimaan omista asioistamme ja valvomaan etuamme. Tämän tilanteen varalta on mahdollista laatia edunvalvontavaltuutus, jolla jokainen voi itse määrätä kuka, tai ketkä, ovat valtuutettuja hoitamaan valtuuttajan asioita, kun hän ei siihen enää itse ole kykeneväinen. Usein onkin järkevää laatia edunvalvontavaltuutus hyvissä ajoin, sillä sitä ei enää voi tehdä siinä vaiheessa, kun on jo edunvalvonnan tarpeessa. Mikäli valtuutusta ei laadita, edunvalvojaksi määrätään usein valtion virkamies yleiseksi edunvalvojaksi.

Edunvalvontavaltuutuksella voidaan myöskin tehokkaasti määrätä useista yksityiskohdista asioiden hoitamiseen liittyen ja tehdä siitä muutoinkin jokaiseen yksittäistapaukseen parhaiten soveltuva.

Jos harkitset edunvalvontavaltuutuksen laatimista, tai sinulla on asiaan liittyen kysyttävää, ota yhteyttä!

Edunvalvontavaltakirja Lahti – Edunvalvontavaltuutus Lahti

Ota yhteyttä

Voit ottaa meihin yhteyttä joko puhelimitse, sähköpostitse, tai laittamalla viestin tällä sivulla olevan yhteydenottolomakkeen kautta.

Jätä yhteydenottopyyntö