Vuokrasopimusriita

Suurin osa ihmisistä solmii jossain vaiheessa elämänsä aikana vuokrasopimuksen. Vuokrasopimus on vuokranantajan ja vuokralaisen välinen sopimus, jossa voidaan varsin vapaastikin sopia monenlaisista ehdoista. Vuokranantaja ei kuitenkaan voi täysin mielivaltaisesti asettaa vuokralaisen elämää rajoittavia ehtoja, vaan lainsäädäntö asettaa tälle tiettyjä rajoitteita. Esimerkiksi yli kolmen kuukauden vuokran määrää vastaavan vuokravakuuden edellyttäminen, tai vuokranantajan irtisanomisajan sopiminen laissa määriteltyjä irtisanomisaikoja lyhyemmäksi, ovat mitättömiä ehtoja. Sekä vuokranantajaa, että vuokralaista sitovat lisäksi eräät laissa määritellyt velvollisuudet. Vuokrasopimusriidat koskevat pääsääntöisesti tilanteita, joissa toinen sopijapuoli katsoo toisen laiminlyöneen joko vuokrasopimuksessa, tai laissa määriteltyjä velvoitteita. Kun vuokrasopimus halutaan laiminlyöntien johdosta irtisanoa, tai purkaa, osapuolten välille syntyy herkästi erimielisyyttä.

Autamme asiakkaitamme niin vuokrasopimusten irtisanomista, purkua ja häätöä koskevissa asioissa.

Ota yhteyttä

Voit ottaa meihin yhteyttä joko puhelimitse, sähköpostitse, tai laittamalla viestin tällä sivulla olevan yhteydenottolomakkeen kautta.

Jätä yhteydenottopyyntö