Vahingonkorvaus- ja velkomusasiat

Vahingonkorvausasiat koskevat niin luonnollisia henkilöitä, kuin yrityksiäkin. On kuitenkin olemassa tietyntyyppistä vahinkoa, jonka osalta yritys ei voi olla oikeutettu korvaukseen, kuten esimerkiksi erinäiset henkilövahingot. Vahingonkorvaus voi tulla kysymykseen esimerkiksi tilanteessa, jossa sopimusosapuoli on laiminlyönyt jonkin velvoitteen ja syyllistynyt sopimusrikkomukseen. Suomessa pääperiaate on, että vahingon aiheuttajan on korvattava vahingon kärsivälle koko vahinko. Vahingon määrän arviointi ei aina ole yksinkertaista, eikä kaikki aiheutunut vahinko ole sellaista, mistä vahingon aiheuttaja on korvausvastuussa. Välillisissä vahingoissa on kysymys vahingosta, joka ilmenee muina, kuin suoranaisina kuluina ja jonka korvattavuuden osalta useissa laeissa on asetettu tiettyjä erityisehtoja.

Velkomusasioissa voi olla kysymys riidattomasta, tai riitaisesta saatavasta. Joskus sinä tai yrityksesi voitte tarvita juridista apua riidattoman saatavan perimiseen, tai kysymys voi olla esimerkiksi riidattoman saatavan maksuehtojen soveltamisesta. Useimmiten kysymys on kuitenkin siitä, että osapuolten välillä on saatava, joka on syystä tai toisesta riitainen. Tällöin asiaan tarvitaan juridista apua siihen, että riitaisuus saadaan selvitettyä osapuolten välillä ja viime kädessä selvyyttä joudutaan hakemaan oikeusteitse.

Mikäli sinulla on kysyttävää vahingonkorvaus- ja velkomusasioihin liittyen, otathan yhteyttä!

Ota yhteyttä

Voit ottaa meihin yhteyttä joko puhelimitse, sähköpostitse, tai laittamalla viestin tällä sivulla olevan yhteydenottolomakkeen kautta.

Jätä yhteydenottopyyntö