Kiinteistö ja asuntoasiat

Suomessa voimassa olevan lainsäädännön mukaan myyjällä on viiden vuoden pituinen virhevastuu myydyn kiinteistön, eli käytännössä yleisimmin omakotitalon, tai vapaa-ajan rakennuksen, virheiden osalta. Kaikissa puutteissa, joita ostaja asumisaikanaan havaitsee, ei kuitenkaan aina ole kysymys lain tarkoittamasta virheestä. Ostaja voi kiinteistökaupan virheen perusteella olla oikeutettu hinnanalennukseen, vahingonkorvaukseen, tai jopa kaupan purkuun. Virheeseen on kuitenkin vedottava, eli reklamaatio on esitettävä, kohtuullisessa ajassa siitä, kun ostaja on virheen havainnut, tai hänen olisi tullut se havaita, sillä uhalla, että laiminlyödessään tämän velvoitteen, ostaja voi menettää oikeutensa vedota kyseiseen seikkaan virheenä. Ostajan oikeutta saada virheen perusteella kompensaatiota rajoittaa kuitenkin ostajan selonottovelvollisuus. Ostajan on tarkastettava kohde tarkoin ennen kaupantekoa ja mikäli jokin seikka on ollut tarkastuksessa havaittavissa, ei siihen pääsääntöisesti voi enää kaupanteon jälkeen vedota virheenä.

Kiinteistökauppariidat ovat hyvin monitahoisia ja komplekseja kokonaisuuksia, joihin liittyy sekä juridiikkaa, että rakennusteknistä tietämystä. Ne edellyttävät lisäksi varsin usein nopeaa toimimista, jotta oikeudenmenetyksiltä vältytään.

Autamme asiakkaitamme kiinteistökauppaa koskevissa riita-asioissa niin ostajan, kuin myyjänkin asioissa.

Ota yhteyttä

Voit ottaa meihin yhteyttä joko puhelimitse, sähköpostitse, tai laittamalla viestin tällä sivulla olevan yhteydenottolomakkeen kautta.

Jätä yhteydenottopyyntö